تعرفه جدید

تاريخ ثبت : ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۱۰ و ۴۸ دقیقه

کاربران گرامی جهت رفاه حال شما تعرفه نرخ ارسال پیامک ها به صورت زیر تغییر یافت:

 در صورت شارژ با مبالغ بیشتر تعرفه ویژه اعمال می گردد.

 

هزينه SMSارسالي پنجساله(ريال)

هزينه SMSارسالي سه ساله(ريال)

هزينه SMSارسالي یکساله(ريال)

ميزان خريد (تومان)

109

113

116

50،000≤ X < 0

107

111

114

120،000≤ X < 50،000

104

108

111

200،000≤ X < 120،000

100

104

107

300،000≤ X < 200،000

97

101

104

450،000≤ X < 300،000

93

97

100

650.000≤ X <450،000

90

93

96

1000،000≤ X <650،000